Předkládejte silniční projekty a získejte dotace z ROP Severovýchod

silnice - VRR Severovýchodní Čechy – Dopravní projekty a další, které podpoří spolupráci podniků se středními školami a učilišti, začnou v první polovině roku předkládat žadatelé o dotaci z Regionálního operačního programu Severovýchod. Výbor Regionální rady 20. ledna na svém zasedání aktualizoval plán výzev a vyhlásil první letošní výzvu zaměřenou na rozvoj dopravní infrastruktury v severovýchodních Čechách.

Modernizovat silnice druhé a třetí třídy v severovýchodních Čechách mají projekty, které uspějí ve výzvě, kterou Výbor Regionální rady Severovýchod vyhlásil od 23. ledna do 9. března tohoto roku. V Evropském fondu pro regionální rozvoj je na ně rezervováno 850 milionů korun. „V této oblasti jsme zatím vyhlásili tři výzvy, z nichž vzešlo 70 realizovaných projektů,“ sdělil ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád.

Další výzva by měla být vyhlášena od 30. března do 31. května. Žadatelé o dotaci budou předkládat projekty, které zlepší dopravní dostupnost regionu. V této oblasti se jedná už o pátou výzvu s tím, že dosud získalo podporu 35 projektů. „Po dohodě s Evropskou komisí jsme výzvu zaměřili na vybrané aktivity,“ vysvětlil ředitel Semorád. Zelenou tedy dostanou kvalitně připravené projekty spojené s výstavbou nových nebo dostavbou částí tratí pro trolejbusovou, tramvajovou či jinou drážní dopravu, které nahradí motorovou trakci s naftovým palivem. Dále pak modernizace či rekonstrukce stávající drážní infrastruktury, výstavby a rekonstrukce přestupních terminálů s návazností na veřejnou hromadnou dopravu a další včetně nových informačních systémů veřejné dopravy a elektronických odbavovacích systémů pro cestující.

 

Podpořit spolupráci firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce včetně rozvoje inovačních aktivit v regionu je cílem další letošní výzvy vyhlašované pravděpodobně od 30. března do 31. května. Ze dvou předchozích výzev s tímto zaměřením vzešlo 19 projektů. Ve školách byly například instalovány CNC stroje, zřizují se praktické moderně vybavené učebny, dílny a laboratoře, které pomohou absolventům k úspěšnému uplatnění na trhu práce.