Předkládejte silniční projekty a získejte dotace z ROP Severovýchod

businessinfo.cz | 31.1.2012

Infromace o výzvách v ROP Severovýchod: Dopravní projekty a další, které podpoří spolupráci podniků se středními školami a učilišti, začnou v první polovině roku předkládat žadatelé o dotaci z Regionálního operačního programu Severovýchod. Výbor Regionální rady 20. ledna 2012 na svém zasedání aktualizoval plán výzev a vyhlásil první letošní výzvu zaměřenou na rozvoj dopravní infrastruktury .. ROP

Modernizovat silnice druhé a třetí třídy v severovýchodních Čechách mají projekty, které uspějí ve výzvě, kterou Výbor Regionální rady Severovýchod vyhlásil od 23. ledna do 9. března tohoto roku. Další výzva by měla být vyhlášena od 30. března do 31. května. Žadatelé o dotaci v ní budou předkládat projekty, které zlepší dopravní dostupnost regionu. Cílem další letošní výzvy vyhlašované pravděpodobně od 30. března do 31. května bude podpořit spolupráci firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce včetně rozvoje inovačních aktivit v regionu.