Předkládejte žádosti o poskytnutí asistence pilotním projektům

logo_paakmal___1.jpg

Centrum evropského projektování a.s. jako žadatel projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) ve spolupráci s  Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a dále s partnery projektu Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem vyhlašují Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci a administraci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV), cílenou do oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.           

  • vyhlášení výzvy: 24. 2. 2012
  • ukončení příjmu žádostí: 28. 3. 2012, 12:00 hodin

Veškeré dostupné informace k předkládání žádostí a podmínky výzvy naleznete na webových stránkách ROP SV nebo stránkách PAAK.