Předkládejte zdravotnické a hradecké projekty

0.JPG Projekty zaměřené na výstavbu, rozšíření a modernizaci zdravotnických zařízení včetně nových technologií a vybavení předkládejte do konce února. V unijní pokladně je na ně vyčleněno 425 milionů korun. O dotaci z ROP Severovýchod mohou nyní požádat také tvůrci královéhradeckých projektů. Výzva potrvá do 5. ledna 2015, na projekty je rezervováno 120 milionů korun.

"V rámci zdravotnické výzvy mohou získat dotace i projekty zaměřené na integraci sociálně vyloučených skupin,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Vašák. Podle něj se může uvedená částka navýšit. Záleží na prostředcích, které budou v rozpočtu ROP Severovýchod zbývat v době schvalování projektů, tedy letos v červnu.

Více než roční lhůta pro předkládání královéhradeckých projektů souvisí s tím, že se jedná o projekty realizované v rámci integrovaného plánu města. Musí je nejprve schválit Zastupitelstvo Hradce Králové a až poté je posoudí Úřad Regionální rady. „Tyto projekty bude Výbor Regionální rady schvalovat průběžně,“ dodal Zdeněk Vašák.