Archeopark pravěku ve Všestarech: Přejme jim, aby našli

Sekyry, pazourky, bronzové meče a přilbice, laténské rýče, klíče, mince a repliky stovek dalších pravěkých předmětů jsou od soboty 19. ledna k vidění v Archeoparku pravěku ve Všestarech u Hradce Králové. Projekt byl 39,5 miliony korun dotován ROP Severovýchod.

Podle Radomíra Tichého, vedoucího katedry archeologie královéhradecké univerzity tak mají návštěvníci jedinečnou možnost vidět předměty v původní podobě, kterou jim dali pravěcí lidé. „Univerzita nemá žádný archiv původních vykopávek, takže jsme měli jedinou možnost - vyrobit repliky. Naše exponáty tedy nejsou okousané, zkorodované a ošuntělé, jak je známe. Několik originálů jsme do expozice přesto vložili, aby mohli návštěvníci porovnat, jak předměty vypadaly původně a jak po nalezení,“ říká lídr projektového týmu univerzitních archeologů a jejich spolupracovníků – stavbařů, výtvarníků a dalších.

Po třech letech, které uběhly od zahájení projektu, se na okraji Všestar otevřelo vícepodlažní bezbariérové muzeum se stálou expozicí, dvěma výstavními a promítacím sálem. V přízemí nové budovy jsou k vidění modely a rekonstruované archeologické vykopávky, důlní šachty, pohřebiště, podzemní stavby, jeskyně a pohřební komory. Prvnímu patru dominuje prostorový model pravěké krajiny s detailní rekonstrukcí pravěkého života, na který je možné pohlédnout z ptačí perspektivy z ochozu horního patra. V celém objektu jsou navíc instalovány vitríny s rozměrnými kresbami mladého výtvarníka Tomáše Šlapáka, které zachycují pravěký vývoj lidské kultury. „Jsem opravdu nadšený z modelu pravěké krajiny. Je to vlastně jeden příběh. Velmi autenticky působí i keltský hrob v přízemí a pravěké stavby,“ řekl Tomáš Mengel, který spolupracoval s týmem archeologů na výrobě replik kovových předmětů.

Projekt je unikátní také tím, že propojil vnitřní expozici s pravěkou expozicí staveb pod širým nebem, ale i s nedalekým Hradcem Králové, a to cyklostezkou s šesti zastávkami na archeologicky významných místech. „Archeolog je člověk, který kope s nadějí, že něco najde. Normální člověk, a zejména pak investor, se modlí, aby archeolog nenašel nic. V tom je náš vztah k archeologům trochu nekorektní, protože jsme vždycky nakonec na jejich nálezy hrdí. Archeopark může tento obecný pohled změnit, a tak archeologům přeji, aby ve chvílích, kdy hledají, našli,“ poděkoval univerzitnímu týmu za tříleté úsilí rektor Josef Hynek, který spolu s děkankou filosofické fakulty Pavlínou Springerovou a  Radomírem Tichým přestřihl 15. ledna železnými a pazourkovými nástroji pásku, která dělila veřejnost od vstupu do expozice.

Archeopark je otevřen od 19. ledna, a to v pracovních dnech pro školy a o víkendech pro veřejnost od 9 do 17 hodin. Dospělý zaplatí za vstup sto korun, dítě od 3 do 18 let, důchodci, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P pak 60 korun, rodina 220 korun. Více se o vstupném, objednávkách návštěv i dalších podrobnostech dočtete na webu projektu.