Převzali dekrety na dotaci

Moderní obec | 2.12.2010

LETOHRAD Pardubický kraj se v pořadí turistické návštěvnosti mezi kraji republiky řadí k těm nejposlednějším. Změnu kromě dalších opatření mají přinést projekty, jejichž realizace by mohla přispět k žádoucímu rozvoji cestovního ruchu. Představitelé některých z nich obdrželi v polovině listopadu dekrety na dotaci z Regionálního operačního programu Severovýchod. Předal je Radko Martínek, předseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Pardubického kraje. Město Žamberk, zastoupené starostou Jiřím Dytrtem tak na rozšíření stávajícího sportovně-rekreačního areálu Pod Černým lesem získalo 7,4 milionu korun. Nově zvolený starosta Pastvin Josef Koubík převzal dekret zaručující zejména pro výstavbu nového infocentra a víceúčelového hřiště dotaci ve výši 11,2 milionu korun.
Největší částku - 66,4 milionu Kč - obdržela letohradská společnost EYWAN, zastoupená jednatelem Pavlem Taclem. Jak sám zdůraznil, díky ní se místní středověká tvrz promění v areál kultury a služeb pro turisty.