Prezentace: "Příprava krajů na programovací období 2014+"

Za Asociaci krajů ČR vystoupili s touto prezentací 1. března 2011 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jihomoravský hejtman Michal Hašek coby předseda Asociace krajů ČR spolu s pardubickým hejtmanem Radko Martínkem, místopředsedou Asociace a jejím hlavním vyjednavačem v otázkách Evropské unie. 

Soubor ke stažení