Přijďte na seminář k řízení rizik a programů IPRM

logo_paakmal___1.jpg Centrum evropského projektování, realizátor projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) podpořeného z ROP Severovýchod, Vás zve na seminář "IPRM v rámci ROP SV" určený pro příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Seminář se uskuteční 20. června 2013 na Magistrátu města Liberec, v sále zastupitelstva (nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město) a bude věnován rizikům programů a projektů, přístupu k definici rizik a jejich řízení s následující vazbou na řízení programu a dílčích projektů.  V tématech bude zohledněn pohled profesionálního projektového řízení. Lektoři mají certifikaci v oblasti projektového řízení IPMA a rovněž certifikaci v oblasti konzultace řízení projektů dle IPMA.

Cílem semináře je zvýšit znalosti a dovednosti členů týmů realizujících IPRM v krajských městech a také dílčí projekty jednotlivých IPRM v regionu NUTS II Severovýchod. Konkrétní informace nalezete v pozvánce.

Seminář je organizován v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity podporovaného z ROP Severovýchod.

Registrace jsou možné elektronicky na webových stránkách projektu PAAK zde.