Přijďte na seminář k veřejným zakázkám, změnám v projektech a publicitě

web_1.jpg Sérii seminářů pro příjemce dotace z ROP Severovýchod pořádá koncem března v Hradci Králové, Liberci a v Pardubicích Úřad Regionální rady.

„Hlavním tématem jsou veřejné zakázky. Účastníci se dozví, jak se vypořádat s problematickými částmi zadávacího řízení, jako je například stanovení kvalifikačních požadavků uchazečů či hodnotících kritérií. Uvedeme samozřejmě příklady častých pochybení, se kterými se v praxi setkáváme,“ řekla Lenka Vašátková, vedoucí královéhradeckého Územního odboru. Řeč bude také o změnách v projektech a jejich zadávání. „Na praktických příkladech ukážeme rozdíly mezi vícepracemi, vícenáklady a méněpracemi z hlediska postupu při jejich zadávání. Posluchači se také dozvědí, za jakých podmínek je možné zařadit změny do způsobilých výdajů projektu,“ vysvětlila Lenka Fodorová z Úřadu Regionální rady. Třetí část semináře je věnována publicitě projektů. Více o termínech a místech konání seminářů se dozvíte zde.