Příjemci dotací v aktualizovaných přílohách nově odpovídají na konkrétní otázky

EU.jpg Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod aktualizoval povinné přílohy monitorovacích zpráv (11.20 a 11.21), které v stoupí v platnost 1. prosince 2011. Ke stažení jsou na webu Regionální rady už od 14. listopadu.

„Dříve příjemci dotací vyplňovali ve formulářích textová pole, nyní je navádějí konkrétní otázky. Z odpovědí na stanovené otázky je patrné, zda jejich projekt vytváří příjmy,“ komentoval změnu Zdeněk Vašák, zástupce ředitele Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod. Změny se týkají všech příjemců dotace.

Povinná příloha 11.20

Povinná příloha 11.21