Příjemci už vědí, jak vyplnit závěrečnou monitorovací zprávu a zachovat udržitelnost projektu

DSC_0086.JPG Workshop k závěrečné monitorovací zprávě a udržitelnosti projektu uspořádal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve spolupráci se zástupci projektu PAAK (Posílení absorpční a administrativní kapacity) od 11. do 13. května v Hradci Králové, Liberci a v Pardubicích.  

Workshop byl určen příjemcům dotace z ROP Severovýchod, jejichž projekt se dokončuje a budou tak tvořit závěrečnou monitorovací zprávu. Obecně platná pravidla, praktické zkušenosti z pilotních projektů, ale i příklady nejčastějších pochybení zajímaly také účastníky, jejichž projekt byl už dokončen a nyní je ve stádiu udržitelnosti. „Zaměřili jsme se na praktické příklady dobré i špatné praxe, což účastníci vítali. Pokládali řadu dotazů týkajících se konkrétních projektů, jež určitě pomohly všem přítomným, kteří podobné problémy řešili, nebo je teprve čekají,“ řekla královéhradecká kontrolorka projektů Radka Marková z Úřadu Regionální rady, jedna z lektorského týmu. O tom, že téma workshopu příjemce dotací opravdu zajímá, svědčí i souhrnná bilance osmaosmdesáti účastníků.