Příjmy evidujte také v informačním systému BENEFIT 7

DSC_0483.JPG Novinky pro příjemce dotací z ROP Severovýchod přináší Metodický pokyn č. 37 platný od 1. června 2011.

Aktualizuje postupy u projektů generujících příjmy v návaznosti na metodickou příručku vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR letos v březnu. „Příjemci dotací, kteří předložili své projekty ve výzvách vyhlášených před 1. červnem 2011, musí nově evidovat příjmy také v informačním systému BENEFIT7. V souvislosti s tím vydáváme aktualizovanou tabulku pro výpočet maximální výše dotace (9a) a formulář Výkaz výdajů vynaložených příjemcem,“ vysvětlil jednu ze změn Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení a monitoringu z Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod. Více čtěte v samotném pokynu.