Překládejte povinnou přílohu a čtěte aktualizované Pokyny pro vyplnění webové žádosti

souvislosti se spuštěním elektronických monitorovacích zpráv byl vytvořen formulář “Povinná příloha monitorovacích zpráv“. Naleznete jej na webových stránkách v sekci Výzvy a dokumenty v adresáři “Formuláře" podle prioritních os a jednotlivých výzev. Povinná příloha monitorovacích zpráv obsahuje informace převážně textového charakteru, které není možné vyplnit v informačním systému. „Příjemci jsou od 1. června tohoto roku povinni doložit vyplněný formulář jako přílohu elektronické monitorovací zprávy, finalizované právě po 1. červnu,“ vysvětlil Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu. Se změnami v podávání monitorovacích zpráv úzce souvisí i aktualizace Pokynů pro vyplnění webové žádosti, k níž došlo 4. června. „Došlo na úpravy v informačním systému BENEFIT7, které jsou vstřícné pro žadatele i příjemce,“ dodal Vašák. Pokyny také naleznete na webu v sekci Výzvy a dokumenty.

 

Autor: Eva Jouklová