Prioritní osa 1

V této sekci naleznete zodpovězené otázky k tématu prioritní osa 1.

Publicita železničního kolejového vozidla

Jakým způsobem musí být zajištěna publicita u železničního kolejového vozidla zakoupeného v rámci 16. kola výzvy?

Z pohledu přílohy č. 10 PPŽP se jedná o pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku dle kapitoly 2.1.2 Pravidel publicity, kde se doporučuje v momentě, kdy je prostředek (předmět) uveden do provozu jej označit stálou vysvětlující tabulkou nebo štítkem (dle možnosti...

celá odpověď

Publicita na prostředcích veřejné hromadné dopravy

Jakým způsobem musí být zajištěna publicita u prostředků veřejné hromadné dopravy spolufinancovaných z ROP SV?

Jedná se o pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku dle kapitoly 2.1.2 Pravidel publicity, kde se doporučuje v momentě, kdy je prostředek uveden do provozu jej označit vysvětlující tabulkou nebo štítkem (dle možnosti daného prostředku), na kterém bude informace o...

celá odpověď