Prioritní osa 4

V této sekci naleznete zodpovězené otázky k tématu prioritní osa 4.

Jakou podobu má mít příloha Potvrzení o brownfields a kdo ho vystavuje?

Potvrzení musí obsahovat vyjádření, že se jedná o brownfields dle následující definice: zanedbané a v současnosti nevyužívané či málo využívané areály a objekty, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné či nevyužité, nebo málo využité.
Vyjádření,...

celá odpověď

Jak je definována hranice průmyslové zóny, aby byla splněna podmínka, že jde o zónu malého rozsahu.

Za průmyslovou zónu malého rozsahu je v rámci ROP SV považováno takové ucelené území, jehož rozloha nepřesahuje 5 ha, a které je určeno prostřednictvím územního plánu pro průmyslové či podnikatelské využití. Konkrétně jde především o následující způsoby...

celá odpověď