Příprava návrhů nařízení 2014+

Dne 6. 10. 2011 přijala Evropská komise soubor legislativních opatření na období 2014 - 2020 v oblasti politiky soudržnosti.

Česká verze návrhu nařízení:

Obecné nařízení  

Tři samostatná nařízení pro EFRR, ESF a Fond soudržnosti

České verze návrhů nařízení:

Evropský fond pro regionální rozvoj

Fond soudržnosti

Evropský sociální fond

Dvě nařízení týkající se cíle Evropské územní spolupráce a Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Evropská územní spolupráce

Evropské seskupení pro územní spolupráci

Dvě nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) a o Programu pro sociální změny a inovace

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

Program pro sociální změny a inovace

Rámcové pozice ČR k návrhu legislativních nařízení Evropské komisev podobě, jak je dne 18. ledna 2012 schválila vláda.

V říjnu 2011 Evropská komise představila legislativní návrhy nových nařízení pro kohezní politiku pro období 2014 – 2020. Česká republika na tyto návrhy reagovala vytvořením Rámcové pozice k těmto návrhům, která na tyto dokumenty reaguje.

Dokumenty k rámcové pozici ČR

Rámcová pozice krajů ČR k návrhům nařízení pro období 2014-2020

V říjnu 2011 Evropská komise představila legislativní návrhy nových nařízení pro kohezní politiku pro období 2014 – 2020. Stejně jako Česká republika také kraje na tyto návrhy reagovaly vytvořením společné Rámcové pozice, která je v mnoha bodech shodná s pozicí přijatou vládou ČR, problematiku však reflektuje více z regionální úrovně.

Pozice krajů k nařízením 2014+ ze dne 8.12.2011