Pokyny pro vyplnění webové žádosti

Příručka „Pokyny pro vyplnění webové žádosti“, která popisuje práci s aplikací BENEFIT7, je na základě pravidelných instalací aktualizována. Její nejnovější verzi naleznete pod hypertextovým odkazem.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti -  zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.