Přístup k aplikaci

Přístup k aplikaci je podmíněn registrací na oficiálních webových adresách.

Všechny adresy jsou směrovány na jeden portál:

                    www.eu-zadost.cz           www.eu-zadost.eu

                    www.euzadost.cz            www.euzadost.eu