Pro IPRM: vykazování finančních údajů upřesněno

DSC_0054_1.JPG Jak přesně vykazovat finanční údaje u integrovaných plánů rozvíjejících krajská města, které byly podpořeny v 8. a 22. kole výzvy? Vše se dočtete v Metodické informaci č. 24 platné od 25. března. K tomuto datu ji schválil Výbor Regionální rady.

„Chceme komplexně sledovat čerpání finančních prostředků ve všech čtyřech integrovaných plánech rozvoje měst, schválených v rámci ROP Severovýchod,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady. Součástí Metodické informace č. 24 jsou tabulky, které až do roku 2015 sledují objem finančních prostředků za předložené a plánované žádosti o platbu. Uvedená data bude Úřad Regionální rady spolu s manažery IPRM v únoru a v září aktualizovat. „Vzhledem k datu, kdy informace vstoupila v platnost, budeme letos aktualizovat údaje v dubnu a dále pak podle stanovených termínů,“ dodal ředitel Semorád. Více informací se příjemci dočtou samotném dokumentu.