Pro příjemce dotací: seznamte se včas s novými pokyny

EU.jpg Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, které nespadají pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v této souvislosti připravil návrh metodického pokynu, jehož součástí jsou nové Pokyny pro zadávání veřejných zakázek. Výbor Regionální rady vše projedná 27. června 2012.

"Návrh metodického pokynu zveřejňujeme kvůli příjemcům dotací v předstihu,“ vysvětlil Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu.  "Pokud jej Výbor Regionální rady schválí, vyvěsíme ho na webu Regionální rady v platném znění hned po zasedání," dodal Vašák. Platit začne pro všechny příjemce dotací z ROP Severovýchod od 1. července 2012.