Pro příjemce: Nahlédněte do seznamu dokumentů potřebných ke kontrole veřejné zakázky

Chystáte se předložit ke kontrole dokumentaci k veřejné zakázce vypsané v rámci projektu dotovaného z ROP Severovýchod? Nahlédněte do kontrolního seznamu dokumentů, které budete potřebovat. Urychlíte kontrolu a hlavně ušetříte svůj čas i nervy.

„Příjemce dotace obvykle žádáme o doplnění potřebných písemností, což zdržuje kontrolu a mnohdy i samotné proplácení dotací. Nyní mají po ruce seznam dokumentů, které musí doložit,“ vysvětlila Sabina Hloušková z odboru metodického řízení programu a monitoringu.

 

Vyplňování ani předkládání seznamu na Úřad Regionální rady není povinné. Přesto se může hodit. „Příjemce může upozornit na některé nejasnosti ve veřejné zakázce a často urychlí i samotnou kontrolu a administraci žádosti o platbu,“ dodala Hloušková.

 

Seznam pro předání dokumentace k veřejné zakázce zadávané podle zákona o veřejných zakázkách nebo zadávané podle Pokynů ROP Severovýchod naleznete v Právnickém okénku.