Pro třiadvacet školských projektů schváleno 157 milionů korun z Unie

DSC_1646.JPG Členové Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod se 21. ledna opět setkali prostřednictvím videokamer umístěných v jednacích místnostech krajských úřadů v Hradci Králové, Liberci a Pardubicích. Schvalovaly se školské projekty, hovořilo se o úspěšném jednání krajů s vládou ohledně státních dotací regionálních projektů.

Ke konci loňského roku bylo vyhlášeno v rámci ROP Severovýchod 31 výzev, z nichž 28 skončilo. Úřad Regionální rady zaregistroval cekem 1 129 projektových žádostí o poskytnutí dotace. Podporu dostalo 522 projektů, 204 v Královéhradeckém, 157 v Libereckém a 161 v Pardubickém kraji. Požadavek na evropské fondy přesahuje 13,5 miliard korun. Na ROP Severovýchod je vyčleněno při kurzu 25 korun za EURO 16,4 miliard korun.

Zlepšit podmínky pro výuku a získávání praktických dovedností absolventů škol má třiadvacet projektů, pro něž dnes Výbor Regionální rady schválil dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod přesahující 157 milionů korun z Evropské unie. V rámci výzvy bylo zaregistrováno jedenatřicet projektů. Ze třinácti z Královéhradeckého kraje, které dnes dostaly podporu, uveďme například projekt dosahující bezmála 34 milionové unijní dotace, který je zaměřen na podporu praktické výuky technických oborů na Střední průmyslové škole v Trutnově. Ve Střední hospodářské a lesnické škole ve Frýdlantu se bude za více než 5,4 milionů korun rekonstruovat jeden z objektů. Projekt spolu s dalšími sedmi reprezentuje Liberecký kraj. V lanškrounské  Střední zemědělské škole vznikne veterinárně-zemědělské centrum. Na tento, jeden ze dvou úspěšných projektů v Pardubickém kraji, je vyčleněno ve strukturálních fondech více než 18 milionů korun. „Dnešní schválené projekty už nedostanou státní dotaci, takže 7,5 procent musí jejich předkladatelé dofinancovat z vlastního rozpočtu,“ upozornil ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád.
Hovořilo se také o úspěšném jednání hejtmanů s vládou ohledně státního spolufinancování projektů podpořených z regionálních operačních programů. Ministři 19. ledna spolufinancování projektů obnovili, a to i včetně krajských. „Týká se to jen projektů schválených do 22. září 2010. V případě ROP Severovýchod k nim patří i projekty vybrané k podpoře před tímto datem, u nichž nebyl v září schválen finanční rámec,“ řekl Radko Martínek, předseda Regionální rady. To znamená to, že se 7,5 procenty od státu mohou počítat také příjemci dotací 128 projektů zaměřených na cestovní ruch ze 14. (3.1 a 3.2) a 15. kola výzvy, dále příjemci ze 17. a 18. kola výzvy sledující zlepšení dopravní obslužnosti území včetně druhého integrovaného plánu Liberce z 22. kola výzvy. 

Výbor Regionální rady vzal také na vědomí stanovisko ředitele Auditního orgánu ministerstva financí, který se bez výhrad vyjádřil k loňskému fungování řídicích a kontrolních systémů ROP Severovýchod. Potvrdil tak, že výdaje předložené Evropské komisi jsou správné a transakce, které s nimi souvisejí, jsou legální a řádné.