Pro žadatele: Jak si v žádosti o dotaci poradit s problémem při vyplňování IČ v systému BENEFIT7

Při vyplňování projektové žádosti o dotaci v systému BENEFIT7 může být nesprávně ověřeno IČ žadatele v Registru osob („ROS“). Uložená data tak systém nepřevezme, jak ukazuje přiložený náhled. Celý problém tkví v tom, že data uložená v systému Správou základních registrů nejsou kompletní.

Co s tím? "Pokud budete mít s ověřením IČ problém, obraťte se na pracovníky územních odborů realizace programu z Úřadu Regionální rady Severovýchod. S podáním žádosti vám pomohou," ujišťuje ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Vašák. Tuto záležitost již na popud "Severovýchodu" řeší ministerstvo pro místní rozvoj.

 

ROS je systém Správy základních registrů. Slouží k evidenci právnických osob a jejich organizačních složek, podnikajících fyzických osob, zahraničních osob a jejich organizačních složek, slouží také k evidenci organizací s mezinárodním prvkem a organizačních složek státu.