Prodloužit ukončení realizace projektu? Pozor, žádost musí schválit Výbor Regionální rady

p.jpg Hradec Králové, Pardubice, Liberec - Problematika posunů finančních plánů projektů obecně významně ovlivňuje čerpání finančních prostředků, a to nejen v rámci aktuálního rozpočtového roku, ale i z pohledu čerpání finančních prostředků celého programu. V poslední době se také zvýšil počet příjemců, kteří předkládají ke schválení oznámení o změně v projektu, potažmo ve smlouvě o poskytnutí dotace, v němž žádají o prodloužení lhůty pro ukončení realizace projektu nad termín uvedený ve výzvě. 

Příjemci dotace, kteří jsou v mimořádných případech nuceni ukončit projekt až po termínu, který je uvedený ve výzvě, však musejí počítat s předložením takové žádosti do Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Ten je rozhodným orgánem, který může žádost posoudit.

 Na tyto případy zaměřuje svoji pozornost Auditní orgán a zkoumá, zda byly splněny podmínky pro schválení, dané operačním manuálem. Pokud tyto podmínky naplněny nebudou, žádost nemůže být schválena,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Základní podmínky, za kterých může Výbor Regionální rady Severovýchod schválit žádost o prodloužení ukončení realizace projektu za termín uvedený ve výzvě pro předkládání žádostí v rámci ROP Severovýchod, jsou následující:

-       zdržení realizace nebylo způsobeno pochybením ze strany příjemce a toto pochybení nebylo předmětem zkoumání externích subjektů,

-       prodloužení bylo způsobeno z objektivních, v době předložení žádosti, nepředvídatelných důvodů,

-       nedojde k narušení plnění pravidla n+3, n+2.

 

Kromě těchto základních podmínek zveřejňujeme pro informaci také další specifické podmínky na našich webových stránkách a můžete se s nimi seznámit v níže uvedeném dokumentu.

 

Dokument ke stažení zde.