Projekt podpory cestovního ruchu

Veřejná správa | 16.12.2010

CHRUDIM

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) odstartovala pilotní projekt podpory cestovního ruchu v České republice. Ten si klade za cíl ukázat možnosti pro trávení volného času oddílů, klubů, ale i školních kolektivů na Chrudimsku - Hlinecku během následujících dvou let. „Vzájemná setkávání slouží k celostátní výměně zkušeností. Poslední z nich se zúčastnilo přes 620 pracovníků volnočasových organizací. My jsme se rozhodli uspořádat tematické poznávací cesty, které měly vedoucím ukázat možnosti pro výpravy s dětskými kolektivy," říká předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. K nejvíce navštěvované tematické cestě patřily Rekreační lesy Podhůra s rozhlednou Bára a lanovým parkem. Další poznávací cesty vedly například po keltských zajímavostech, církevních památkách, ale třeba také po rozhlednách. Celý projekt je jedinečným zaměřením na vyhraněnou cílovou skupinu dětí a mládeže. Na projektu se partnersky podílí Mikroregion Chrudimsko a Občanské sdružení Altus. V rámci projektu budou vydány četné materiály: tipy na výlety s dětmi, nabídka tábořišť, ale také informační kampaň či prezentace oblasti na Bambiriádách. Projekt Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko -Hlinecko IIB je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Regionálního operačního programu NUTS II - Severovýchod.