Pilotní projekty - PAAK

Posílení absorpční a administrativní kapacity ( PAAK) je projekt, který komplexně řeší problematiku oblasti podpory 5.2 Absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod. PAAK se zaměřuje na zvyšování žadatelů a příjemců kvalitně připravovat, následně úspěšně realizovat projekty pomocí pilotních projektů. 

Globálním cílem projektu je posílení absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím vytvoření partnerství krajů Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického.

Specifickým cílem partnerství je intenzivní a efektivní spolupráce při tvorbě projektových žádostí a realizaci projektů, podpořených v rámci ROP Severovýchod. 

Nástrojem je poskytování Asistence pilotním projektům:

1.     při přípravě, tj. při tvorbě projektových žádostí, které budou následně předkládány v rámci standardních výzev ROP Severovýchod (od identifikace projektového záměru přes přípravu a zpracování projektové žádosti)

2.     při realizaci a administraci, tj. při realizaci podpořených projektů v rámci ROP Severovýchod (realizace a administrace projektu, vyúčtování finančních prostředků, podání monitorovacích zpráv, řešení průřezových problémů)

Asistence pilotním projektům je poskytována individuálně (osobní konzultace) a skupinově (semináře, workshopy).

Pilotní projekty a informace o jejich realizaci jsou k dispozici široké veřejnosti. Při výběru pilotních projektů je kladen důraz na míru typovosti tak, aby se staly inspirací a vzorem pro ostatní žadatele a příjemce.

Seznam pilotních projektů

Pilotní projekty jsou projekty vzorové. Pilotní projekty mají být návodem, jak postupovat při tvorbě projektové žádosti i realizaci projektu. Najděte si i svůj pilotní projekt.