Prosincové zasedání Výboru Regionální rady

Hradec Králové – V pátek 14. 12. 2018 se uskutečnilo poslední zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2018. Členové projednali dvanáct bodů, které byly na programu této videokonference.

Přítomní byli mimo jiné seznámeni s činností interního auditu, průběhem externích kontrol a auditů a s novými skutečnostmi k rizikovým projektům.

Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod schválili rozpočet na rok 2019 a také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021. Jednali ale rovněž o změně letošního rozpočtu.

 „Členové Výboru na začátku jednání schválili plán zasedání Výboru pro následující rok. Jednání se uskuteční jako tradičně v lednu, březnu, červnu, září a prosinci 2019. Opět jsou naplánována čtyři jednání videokonferenční a jedno prezenční“, uvedla Ing. Helena Kubíčková, pověřená vedením Úřadu.

Příští jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční již 25. ledna 2019.