První krátký trolejbus nového typu je v Hradci

Právo | 13.9.2011

První z nových krátkých nízkopodlažních trolejbusů pro královéhradeckou městskou hromadnou dopravu projel minulý pátek branami místního dopravního podniku. Zářijová dodávka šesti trolejbusů je další etapou obměny vozového parku, uskutečněné s podporou evropských peněz.
„Jedenáct nových trolejbusů v kloubovém provedení vozí cestující už od dubna, první krátký trolejbus typu ŠKODA 30Tr – SOR vyjíždí do zkušebního provozu s cestujícími po neděli,“ oznámila mluvčí hradeckého magistrátu Magdaléna Vlčková.
Dopravní podnik si od nových vozů kromě vyššího komfortu pro cestující, slibuje také úspory. Nové vozy jsou proti těm stávajícím lehčí, a tím pádem i úspornější. „Ze zkušeností z provozu nových typů kloubových trolejbusů už víme, že náklady na jejich provoz jsou nižší než u předchozích, navíc jsme ušetřili na údržbě vozů za půl roku více než půl miliónu korun na náhradních dílech,“ připomněl ředitel dopravního podniku Miloslav Kulich.
Nové vozy mají nižší vnější a vnitřní hlučnost a interiér je vybaven novými typy sedadel s výraznou potahovou látkou, takže i vzhled vnitřku je atraktivnější. Stejně jako nové kloubové trolejbusy, mají i krátké verze jedny dveře navíc. Pro pasažéry tak vzniknou lepší podmínky pro nástup a výstup a rychlejší odbavení. Nejvzdálenější dveře od řidiče mají zajištěn monitoring kamerou.
„Fakt, že všechny nové trolejbusy jsou nízkopodlažní, už bereme jako standard. Trolejbusová trakce je od letoška v Hradci Králové již stoprocentně nízkopodlažní a zásadním způsobem zlepšuje kvalitu městské hromadné dopravy, a to především pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením,“ vysvětlil dopravně-technický náměstek ředitele Vladimír Pejřil.
S novými vozy zavedl dopravní podnik u trolejbusů už v dubnu také nový systém otevírání dveří. Cestující si otevírají dveře při nástupu i výstupu sami, pomocí viditelně označených tlačítek.
Postupná obměna trolejbusů je realizována v rámci projektu Obnova vozového parku trolejbusů, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Dotace na celkem 31 kusů trolejbusů v letech 2011 až 2013 dosahuje cca 120 mil. Kč z celkové částky na projekt 332 miliónů korun. Do roku 2013 pořídí město ještě dalších 14 vozů.