Radní mají nový projekt opravy Tyršových sadů

Mladá fronta DNES | 8.12.2012


PARDUBICE Vedení pardubiké radnice stále nevzdává snahu o rekonstrukci Tyršových sadů.
Plány politiků letos zastavili odpůrci projektu z řad občanských sdružení a odstoupení vítězné stavební firmy od samotného zhotovení projektu.
Radní však věří, že se stavba z valné většiny placená z Unie povede v roce 2013. Proto v úterý chtějí požádat zastupitele o schválení pokračování příprav přestavby parku podle upravené projektové dokumentace. „Revitalizace Tyršových sadů je jedním ze stěžejních projektů Integrovaného plánu rozvoje města. Pokud bychom projekt nerealizovali, nejspíše bychom museli vracet přidělené desítky milionů korun z Bruselu,“ uvedl náměstek primátorky František Brendl.
Ten navíc upozorňuje, že by městu hrozily sankce či dokonce vrácení dotace u již hotových projektů, kterými jsou Sportovní hala Dašická, Skautské centrum Vinice, Sportovní areál T. J. Sokol Pardubice I. a Integrační centrum sociálních aktivit.
Původní plány na opravu parku v centru města vyvolaly negativní reakce některých občanských sdružení, kterým se pak podařilo přípravu projektu blokovat. Odpůrcům především vadilo kácení stromů a keřů. Rada města proto pověřila projektanta provést změny projektu, které se týkají především zachování části nadlimitních dřevin a s ohledem na tuto změnu úpravy vstupního schodiště a zakončení promenády. Snahou je vyhovět právě názorům odpůrců.
„Zmínil bych upravení počtu kácených dřevin ve prospěch maximální možné názorové shody s odpůrci původního projektu. Ve schodišti z náměstí Republiky do parku budou ponechány stávající stromy, v severním konci parkové promenády jsme se rozhodli ponechat stávající březový háj a z toho důvodu ustupujeme od záměru severní kavárny a schodiště upravujeme tak, aby bylo možné ponechat stávající stromy v ose promenády,“ zmínil některé změny hlavní architekt projektu Tomáš Jiránek. Náměstek Brendl věří, že takto upravený projekt za zhruba 70 milionů korun dostane od zastupitelů zelenou a podpoří ho i zástupci občanských sdružení. „Následně bychom podali novou žádost o dotaci k Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod a vyhlásili bychom výběrové řízení na firmu, která provede stavební práce,“ dodává náměstek.