60 let MOF Smetanovy Litomyšle 1949-2009 - propagace 51. ročníku Festivalu Smetanova Litomyšl

-
 

Smetanova Litomyšl Pro účely propagace nejvýznamnější kulturní akce regionu bylo zvoleno hned několik nástrojů. Kromě vyhotovení sady tištěných propagačních materiálů byl také natočen zpravodajsko - propagační pořad Festivalové minuty a dokumentární film o festivalu, které odvysílala ČT. K prezentaci akce, města, mikroregionu a Pardubického kraje na veletrzích cestovního ruchu a pro účely propagace v zahraničí posloužila DVD s filmem o festivalu. V neposlední řadě proběhla také na celém území ČR rozsáhlá reklamní kampaň pomocí velkoplošných plakátů a billboardů.  

Příjemce Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/02.00354
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. duben 2008 až 1. září 2009
Místo realizace Litomyšl
Celkové způsobilé výdaje 4 025 110,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 723 226,75 Kč
Z toho dotace EU 3 421 343,50 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět