Adaptace veřejné budovy zdravotního střediska ve Smidarech

-
 

Stálo v obci už řadu let. Zdravotní středisko ve Smidarech nedaleko Nového Bydžova však postupně přestalo vyhovovat nárokům lékařů i pacientů. Přeci jen se medicína od 90 let posunula kupředu. A to pořádně. Navíc náklady na provoz objektu neustále rostly. Proto obec začala zvažovat, co dál. Díky evropským penězům se jí podařilo problém vyřešit. Druhé největší zdravotnické zařízení v mikroregionu Novobydžovska tak prošlo zásadní přeměnou. Bylo zatepleno a vybudován bezbariérový přístup. Čekárny i ordinace se staly mnohem příjemnější místem. Rozšířeny byly také lékařské služby. Dnes tady lidé z obce i okolí najdou služby praktického lékaře, zubaře, maséra, ale také lékárnu anebo kožní ambulanci a chirurgickou ambulanci.  

Příjemce Obec Smidary
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00577
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. září 2009 až 30. srpen 2010
Místo realizace Smidary
Celkové způsobilé výdaje 15 390 120,73 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 12 726 287,33 Kč
Z toho dotace EU 11 694 426,20 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zajímavosti projektu

Druhé největší zdravotnické středisko v mikroregionu neslouží jen lidem ze Smidar a nejbližšího okolí, ale jeho spádová oblast je mnohem větší. Zdravotnické služby tady využívá až na 3000 osob.

Zpět