Administrace a hodnocení projektů 2007

-
 

Obsahem projektu bylo zajištění konzultací projektových záměrů a  administrace a hodnocení projektů související s předloženými projekty příjemců v jednotlivých prioritních osách ROP Severovýchod. Projekt zahrnoval především mzdové náklady, vzdělávání a cestovné pracovníků administrace na jednotlivých ÚORP a náklady spojené s konzultacemi, administrací a externím hodnocením předložených projektových žádostí.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/01.00001
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. leden 2007 až 29. únor 2008
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 2 267 048,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 267 048,00 Kč
Z toho dotace EU 1 926 990,80 Kč

Zpět