Administrace a hodnocení projektů 2009

-
 

Obsahem projektu bylo zajištění konzultací projektových záměrů a administrace a hodnocení projektů související s předloženými projekty příjemců v jednotlivých prioritních osách ROP Severovýchod. Projekt zahrnoval především náklady spojené s konzultacemi, administrací a externím hodnocením předložených projektových žádostí.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/03.00542
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 03
Doba realizace 1. leden 2009 až 31. leden 2010
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 3 383 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 383 000,00 Kč
Z toho dotace EU 2 875 550,00 Kč

Zpět