Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM

-
 

IPRM města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Projekt sloužil jako administrativní podpora realizace projektů v rámci IPRM.  

Příjemce STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01176
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 2. prosinec 2011 až 31. prosinec 2015
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 4 940 166,26 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 184 016,26 Kč
Z toho dotace EU 4 184 016,26 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět