Administrativní zajištění IPRM

-
 

Logo Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna Lidové sady je svým rozsahem a komplexní povahou neporovnatelný s jakoukoliv jinou známou rámcovou rozvojovou aktivitou města. Proto projekt „Administrace“ sleduje úspěšnou realizaci schválených cílů, opatření a aktivit v rámci IPRM.  

Příjemce Statutární město Liberec
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/11.00758
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 11
Doba realizace 15. září 2009 až 31. květen 2015
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 6 999 997,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 474 996,99 Kč
Z toho dotace EU 5 949 997,24 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět