Albertinum Žamberk-modernizace plicního lůžkového oddělení dlouh. péče včetně přístrojového vybavení

-
 

Realizací projektu vzniklo moderní plicní zařízení pro ambulantní a lůžkovou péči. Objekt Malínský byl rekonstruován a bylo k němu přistaveno plicní lůčkové oddělení, které je vybavené novými polohovacími lůžky, nábytkem a pojízdným RTG přístrojem pro skiagrafii. Objekt je nyní celkově bezbariérový,  modernizována byla i přístupová komunikace. Do objektu zvaného Honlův dům byla pořízena myčka endoskopů a videobronchoskop, do další budovy přístroj pro plicní ambulanci – bodypletysmograf.   

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01369
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 2. červen 2014 až 31. červenec 2015
Místo realizace Žamberk
Celkové způsobilé výdaje 28 646 928,60 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 28 646 928,60 Kč
Z toho dotace EU 28 646 928,60 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět