Analýza pokroku realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

-
 

Obsahem bylo zjištění dosaženého věcného a finančního pokroku v implementaci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 - 2013, jeho relevance ve vztahu k možnosti dosažení stanovených cílů programu a formulace doporučení pro případnou úpravu programu, indikátorové soustavy a přesun alokovaných finančních částek mezi prioritními osami, případně oblastmi podpory.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/13.00724
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 13
Doba realizace 9. srpen 2003 až 31. prosinec 2009
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 1 500 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 500 000,00 Kč
Z toho dotace EU 1 275 000,00 Kč

Zpět