Archeopark pravěku ve Všestarech

-
 

Sekyry, pazourky, bronzové meče a přilbice, laténské rýče, klíče, mince a repliky stovek dalších pravěkých předmětů jsou k vidění v Archeoparku pravěku ve Všestarech u Hradce Králové. Podle Radomíra Tichého, vedoucího katedry archeologie královéhradecké univerzity tak mají návštěvníci jedinečnou možnost vidět předměty v původní podobě, kterou jim dali pravěcí lidé. „Univerzita nemá žádný archiv původních vykopávek, takže jsme měli jedinou možnost - vyrobit repliky. Naše exponáty tedy nejsou okousané, zkorodované a ošuntělé, jak je známe. Několik originálů jsme do expozice přesto vložili, aby mohli návštěvníci porovnat, jak předměty vypadaly původně a jak po nalezení,“ říká lídr projektového týmu univerzitních archeologů a jejich spolupracovníků – stavbařů, výtvarníků a dalších.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00875
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. září 2011 až 31. srpen 2012
Místo realizace Všestary
Celkové způsobilé výdaje 41 210 762,70 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 38 119 955,43 Kč
Z toho dotace EU 35 029 148,23 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

http://www.ct24.cz/regionalni/123594-novy-archeopark-ve-vsestarech-by-mohl-prilakat-tisice-lidi/

http://www.rada-severovychod.cz/album/otevreni-archeoparku-praveku

 

http://www.zivaarcheologie.cz/CasopisZivaArcheologie.html

 

http://www.vsestary-obec.cz/soubory/aktualita-9-12.doc

http://www.stopypredku.cz/view.php?cisloclanku=2008120008

 Archeopark v magazínu Hospodářských novin

Zpět