Areál pro volnočasové aktivity Bernartice

-
 

Jedno z nejvíce potřebných zařízení občanské vybavenosti v obci Bernartice umožnilo aktivní zapojení obyvatel různých věkových skupin v rámci volnočasových aktivit.  Areál zejména využívají děti v předškolním věku, školáci navštěvující základní školu, mládež, matky s dětmi na mateřské dovolené a senioři.  

Příjemce Obec Bernartice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00376
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. říjen 2008 až 14. srpen 2009
Místo realizace Bernartice
Celkové způsobilé výdaje 7 760 828,20 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 178 766,08 Kč
Z toho dotace EU 6 596 703,97 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět