Areál sportovních a volnočasových aktivit v Jaroměři

-
 

Město zaujímá integrovaný přístup ke sportovním a volnočasovým aktivitám provozovaným v centru Jaroměře. Vznikl tedy areál volnočasových a sportovních aktivit, který tvoří lehkoatletický stadion, otevřený plavecký areál, zimní krytý stadion a sokolovna. V bezprostřední blízkosti areálu se nachází školní sportoviště. V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci stávajícího venkovního atletického stadionu a k výstavbě nové sportovní víceúčelové haly.  

Příjemce Město Jaroměř
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00152
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. říjen 2008 až 31. březen 2010
Místo realizace Jaroměř
Celkové způsobilé výdaje 91 900 067,28 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 76 113 297,41 Kč
Z toho dotace EU 69 942 115,71 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět