Audit 2007

-
 

Obsahem projektu bylo zajištění aktivit souvisejících s interním auditem. Projekt zahrnoval především náklady na  mzdy, vzdělávání a cestovné pracovníků zabývajících se interním auditem a  externí poradenství související s interním auditem.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/01.00005
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. leden 2007 až 29. únor 2008
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 324 278,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 324 278,00 Kč
Z toho dotace EU 275 636,30 Kč

Zpět