Audit 2008

-
 

Z projektu se hradily aktivity související s interním auditem.   

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/03.00037
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 03
Doba realizace 1. leden 2008 až 28. únor 2009
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 500 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 500 000,00 Kč
Z toho dotace EU 425 000,00 Kč

Zpět