Audit 2009

-
 

Díky projektu byly zajištěny náklady na externí poradenství související s interním auditem.  

Příjemce Regionální rada NUTS II Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/03.00545
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 03
Doba realizace 1. leden 2009 až 31. leden 2010
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 400 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 400 000,00 Kč
Z toho dotace EU 340 000,00 Kč

Zpět