Audit rizikových projektů za rok 2009

-
 

Obsahem projektu bylo provedení auditů a zpracování auditorských zpráv u projektů, které budou identifikovány ze strany Řídícího organánu ROP SV jako významně rizikové a bude vhodné u těchto projektů provést ze strany externího subjektu nezávislé ověření dodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace a dalších podmínek vyplývajících z dokumentace ROP SV.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/13.00725
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 13
Doba realizace 1. září 2009 až 31. prosinec 2009
Místo realizace Liberec (nečleněné město)
Celkové způsobilé výdaje 800 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 800 000,00 Kč
Z toho dotace EU 680 000,00 Kč

Zpět