Autobusové nádraží Libáň

-
 

Autobusové nádraží Libáň Původně to bylo místo zarostlé keři, neudržované, které zelo prázdnotou. Dnes by to hádal jen málokdo. Divoká zeleň ustoupila novému autobusovému nádraží, které se stalo skvostem Libáně. Městečko na Jičínsku o jeho výstavbu usilovalo už delší dobu. V roce 2014 se dočkalo slavnostního otevření. Nové autobusové nádraží vyrostlo za budovou zdravotního střediska necelých sto metrů od náměstí, na jehož středové ploše autobusy původně parkovaly. Teď je střed města spíše klidovou zónou s novým parkovištěm. Stejně tak autobusové nádraží nabízí mnohem lepší komfort pro cestující. Najdou tady nejen zastřešená stání, ale také lavičky a celý prostor je díky vytvoření zálivu mnohem bezpečnější.  

Příjemce Město Libáň
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/31.01229
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 31
Doba realizace 1. červen 2013 až 30. září 2013
Místo realizace Libáň
Celkové způsobilé výdaje 4 445 949,85 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 779 057,37 Kč
Z toho dotace EU 3 779 057,37 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Během archeologického průzkumu, který byl proveden před zahájením stavby, bylo objeveno hned několik předmětů z 11. až 13. století, například středověká keramika, fragmenty lidských i zvířecích kostí anebo základy středověkých staveb.

Zpět