Autobusové nádraží Náchod - odjezdová stání

-
 

Staré autobusové nádraží v Náchodě je minulostí, ať žije to nové. Plány na rekonstrukci, které město poctivě připravovalo, se nakonec staly skutečností a už bezmála rok slouží cestujícím mnohem komfortnější komplex. Ten nyní nabízí deset odjezdových a čtyři příjezdová stání. Navíc došlo k propojení autobusového nádraží spolu s tím vlakovým, díky čemuž se cestující dostanou z vlaku do autobusu suchou nohou. Na výstavbu odjezdových stání získala radnice také dotaci z ROP Severovýchod. Přestavba celého nádraží přišla na 15 milionů korun. Unikátní je především konstrukce nového zastřešení jednotlivých stání, kde je použita kombinace betonové kostry s prosklenou částí. Samozřejmostí nového autobusového nádraží je vybavení mobiliářem, jak v prostoru odjezdových a příjezdových stání, tak v přilehlém parku a kolem nového vodního prvku.   

Příjemce Město Náchod
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/31.01228
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 31
Doba realizace 15. srpen 2013 až 15. červen 2014
Místo realizace Náchod
Celkové způsobilé výdaje 14 088 507,20 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 505 590,47 Kč
Z toho dotace EU 3 505 590,47 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Při slavnostním otevření nádraží i nějakou dobu poté, se museli cestující spolehnout na své hodinky anebo mobilní telefon. Přesný čas by jinde nezjistili. Dnes už jsou před autobusovým terminálem umístěny trojstranné hodiny, které jsou řízeny družicí a napájeny z veřejného osvětlení.

Zpět