Autobusové nádraží Přelouč

-
 

Nové nádraží v Přelouči Výstavba nového autobusového nádraží v Přelouči je řešením nevyhovujícího provizorního odbavovacího prostoru na Pernštýnského náměstí. V rámci projektu došlo k vybudování nástupních míst, odstavných ploch, výstupního místa, parkovacích míst pro osobní automobily včetně míst pro invalidy, výpravní budovy včetně čekárny, hygienického zázemí pro cestující, zastávkových přístřešků a v neposlední řadě také k výstavbě chodníku v ulici Sportovní. Nové autobusové nádraží bylo slavnostně otevřeno 11. 6. 2009.  

Příjemce Město Přelouč
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00401
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 06
Doba realizace 7. červenec 2008 až 31. červenec 2009
Místo realizace Přelouč
Celkové způsobilé výdaje 20 228 582,97 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 18 683 803,03 Kč
Z toho dotace EU 17 168 900,61 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět