Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou

-
 

Autobusové nádraží ve Svobodě nad Úpou Sotva se začalo o Regionálním operačním programu (ROP) Severovýchod hovořit, ve Svobodě nad Úpou už věděli, co by chtěli změnit. Jejich dosavadní autobusové nádraží nepatřilo k žádným krasavcům. Naopak. Několik zastávek s plechovými přístřešky a několika málo lavičkami nebylo zrovna tím, které by poskytovalo cestujícím komfort. Jedinou výhodou snad bylo jeho umístění v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží. A z toho chtělo město těžit i nadále. Projekt na přestavbu a vznik zcela nového terminálu začal nabývat obrysů v roce 2007. O dva roky později už ve Svobodě nad Úpou otevřeli komfortní nádraží, které je zastřešené a suchou nohou lidé přestoupí z vlaku do autobusu. Elektronické tabule spolehlivě informují o všech spojích a nádraží se stalo také bezbariérovým. Nechybí ani sociální zařízení anebo možnost občerstvení. V okolí přibylo také parkoviště a stojany na kola.   

Příjemce Město Svoboda nad Úpou
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00420
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 06
Doba realizace 1. duben 2009 až 15. prosinec 2009
Místo realizace Svoboda nad Úpou
Celkové způsobilé výdaje 34 239 814,50 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 31 671 828,40 Kč
Z toho dotace EU 29 103 842,31 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zajímavosti projektu

Terminál ve Svobodě nad Úpou je také konečnou zastávkou vlakového spojení z Trutnova. Kromě lidí cestujících za prací, využívají tento dopravní uzel především turisté. V létě tady staví cyklobusy a v zimě zase skibusy. Ročně je podle odhadu ze Svobody nad Úpou přepraveno až 145 tisíc osob.

Videospot o projektu vytvořený v rámci ROPFÓRA 2010

Zpět