Azylový dům - vícestupňová sociální služba Jablonec nad Nisou

-
 

Projekt byl zaměřen na vybudování nového azylového domu s vícestupňovou sociální službou v Jablonci nad Nisou. Azylový dům - Dům Naděje se nacházel v technicky zcela nevyhovujícím stavu, který poskytování sociálních služeb omezoval. Budova neměla potřebnou kapacitou ani kvalitativní hygienické, stravovací a technické zázemí pro klienty i zaměstnance zařízení. Její provoz byl značně energeticky náročný. V rámci projektu byl vybudován nový azylový dům, který svou umožnil rozšíření spektra poskytovaných sociálních služeb a pomoci, navýšení kapacity klientů, zkvalitní hygienické, stravovací a technické zázemí klientů a také dostatečné pracovní zázemí pro zaměstnance zařízení. Realizací projektu tak dojde ke snížení počtu osob bez domova v Jablonci nad Nisou a v okolních obcích, kteří naleznou útočiště v novém azylovém domě.  

Příjemce Statutární město Jablonec nad Nisou
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01362
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 24. červenec 2013 až 30. listopad 2015
Místo realizace Jablonec nad Nisou
Celkové způsobilé výdaje 6 854 877,38 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 854 877,38 Kč
Z toho dotace EU 6 854 877,38 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět