Berlova vápenka v Třemošnici

-
 

Nová podoba Berlovy vápenky Vápenec se v Třemošnici začal zpracovávat už před sto padesáti lety a vápno a cement se zde vyráběly až do roku 1960. Objekt vápenky, která dostala jméno podle svého majitele Berly na konci 19. století, od svého uzavření téměř padesát let chátral, až díky evropským dotacím se podařilo tuto velmi cennou technickou stavbu dokládající místní průmyslovou tradici a historii zachránit. Vápenka byla v roce 2004 zapsána jako kulturní památka a před dvěma lety v ní bylo vybudováno muzeum železnohorského vápenictví v unikátním autentickém prostředí původního průmyslového objektu. Velkým lákadlem pro návštěvníky je zejména prohlídka útrob vysoké pece a komína.  

Příjemce Město Třemošnice
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00080
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. únor 2009 až 20. červenec 2010
Místo realizace Třemošnice
Celkové způsobilé výdaje 19 496 639,70 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 18 034 391,70 Kč
Z toho dotace EU 16 572 143,73 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zajímavosti projektu

Vápenec se do vápenky dopravoval z místa těžby po pětikilometrové nákladní lanové košíkové dráze – svého času jedné z nejdelších lanovek v Čechách.

Zpět